Menu

Family Suite Room

ห้องนี้เหมาะสำหรับพัก 3-4 ท่าน โดยมี เตียงขนาด 6 ฟุต (King Size) จำนวน 2 เตียง พร้อมด้วย ทีวีขนาดใหญ่


ต่อคืน

ราคาขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่ทำการจอง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า