Menu

Twin Deluxe room

 

ห้องนี้เหมาะสำหรับพัก 2 ท่าน โดยมี เตียงขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง


ต่อคืน

ราคาขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่ทำการจอง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า